جک J4 یک سدان چینی است که نخستین بار در سال 2014 معرفی شد و قرار است به زودی توسط کرمان موتور وارد بازار خودروی ایران شود . کرمان موتور این سدان چینی را در نمایشگاه کرمان، در معرض دید عموم قرار داد و خبر از تولید آن در ایران داد.

هدف کرمان موتور از عرضه J4، به نوعی جایگزینی آن با J5 است که مدت زیادی در ایران به تولید رسید و تولید آن چندی قبل متوقف شد. باتوجه به موفقیت J5 به دلیل کیفیت بالا و ویژگی‌های فنی خوب، انتظار می‌رود جک J4 هم روزهای خوبی را در ایران پشت سر بگذارد و بتواند موفقیت برادر بزرگتر خود را تکرار کند.

کرمان موتوربا قیمت مناسبی که دراولین شرایط فروش جک J4 در نظر گرفت توانست به فروش قابل توجهی دست یابد و خط و نشانی محکمی برای رقبای جک j4 در بازار بکشد .

در حال حاضر با شرایط حاکم بر بازار خودروی ایران کرمان موتور می تواند به آینده جک j4 کاملا امیدوار باشد.