شماره تماس فروشگاه قطعات یدکی خودرو

۰۹۳۵۶۷۸۲۲۰۲-۰۹۳۵۷۸۹۲۲۰۲

خط ویژه

۰۶۱۳۱۵۷

برای انتخاب و خرید قطعه روی خودرو مورد نظر کلیک کنید
قطعات سیستم تعلیق خودروهای جک
سیبک فرمان راست اصلی جک اس ۳
سیبک فرمان راست اصلی جک اس ۳
1,815,842 تومان
دسته موتور پشت موتور اصلی جک اس ۳
دسته موتور پشت موتور اصلی جک اس ۳
592,354 تومان
بوش میل موج گیر جلو اصلی جک اس ۳
بوش میل موج گیر جلو اصلی جک اس ۳
241,306 تومان
بوش اکسل عقب اصلی جک اس ۳
بوش اکسل عقب اصلی جک اس ۳
159,429 تومان
گردگیر پلوس سمت چرخ اصلی جک j5
گردگیر پلوس سمت چرخ اصلی جک j5
648,913 تومان
بوستر ترمز اصلی جک اس ۵
بوستر ترمز اصلی جک اس ۵
1,510,051 تومان
توپی پلوس سمت چرخ اصلی جک اس ۵
توپی پلوس سمت چرخ اصلی جک اس ۵
2,581,654 تومان
مجموعه کمک فنر جلو چپ اصلی جک اس ۵
مجموعه کمک فنر جلو چپ اصلی جک اس ۵
4,594,667 تومان
مجموعه کامل سگدست چرخ جلو چپ اصلی جک اس ۵
مجموعه کامل سگدست چرخ جلو چپ اصلی جک اس ۵
4,809,693 تومان
غربیلک فرمان اصلی جک اس ۵
غربیلک فرمان اصلی جک اس ۵
3,076,794 تومان
پلوس سمت راست اصلی جک اس ۵
پلوس سمت راست اصلی جک اس ۵
4,300,810 تومان
قرقر‌ی فرمان اصلی جک اس ۵
قرقر‌ی فرمان اصلی جک اس ۵
2,102,375 تومان
مجموعه فرمان الکترونیکی اصلی جک اس ۵
مجموعه فرمان الکترونیکی اصلی جک اس ۵
37,568,357 تومان
سگدست چرخ جلو- راست اصلی جک اس ۵
سگدست چرخ جلو- راست اصلی جک اس ۵
2,103,471 تومان
توپی چرخ جلو کد فنی ۳۱۰۳۱۱۰U2011 اصلی جک اس ۵
توپی چرخ جلو کد فنی ۳۱۰۳۱۱۰U2011 اصلی جک اس ۵
1,748,125 تومان
پلوس چپ کد فنی ۲۲۰۰۳۰۰U1554 اصلی جک اس ۵
پلوس چپ کد فنی ۲۲۰۰۳۰۰U1554 اصلی جک اس ۵
3,685,478 تومان
پلوس راست کد فنی ۲۲۰۰۳۰۰U7050 اصلی جک اس ۵
پلوس راست کد فنی ۲۲۰۰۳۰۰U7050 اصلی جک اس ۵
3,819,937 تومان
کمک عقب – کامل کد فنی ۲۹۱۵۰۱۰U1555  اصلی جک اس ۵
کمک عقب – کامل کد فنی ۲۹۱۵۰۱۰U1555 اصلی جک اس ۵
2,297,941 تومان
سیت فنر سوپاپ-بالایی اصلی جک اس ۵
سیت فنر سوپاپ-بالایی اصلی جک اس ۵
20,781 تومان
دسته موتور چپ اصلی جک اس ۵
دسته موتور چپ اصلی جک اس ۵
1,268,476 تومان
فلایویل اصلی جک اس ۵
فلایویل اصلی جک اس ۵
8,368,487 تومان
طبق جلو چپ اصلی اس ۵
طبق جلو چپ اصلی اس ۵
1,899,213 تومان
سیبک فرمان چپ اصلی جک اس ۵
سیبک فرمان چپ اصلی جک اس ۵
1,815,842 تومان
سیبک طبق اصلی جک اس ۵
سیبک طبق اصلی جک اس ۵
1,031,378 تومان
طبق جلو راست اصلی جک اس ۵
طبق جلو راست اصلی جک اس ۵
816,174 تومان
میل اتصال طبق اصلی جک اس ۵
میل اتصال طبق اصلی جک اس ۵
770,741 تومان
باتومی کمک جلو راست اصلی جک اس ۵
باتومی کمک جلو راست اصلی جک اس ۵
2,423,972 تومان
باتومی کمک جلو چپ اصلی جک اس ۵
باتومی کمک جلو چپ اصلی جک اس ۵
2,423,972 تومان
طبق جلو راست اصلی جک اس ۵
طبق جلو راست اصلی جک اس ۵
816,174 تومان
دسته موتور راست اصلی جک اس ۵
دسته موتور راست اصلی جک اس ۵
1,284,549 تومان
قطعات خودرو های جک
شاتون
شاتون
937,473 تومان
پارکابی اصلی جک اس ۵
پارکابی اصلی جک اس ۵
350,000 تومان
سیبک فرمان راست اصلی جک اس ۳
سیبک فرمان راست اصلی جک اس ۳
1,815,842 تومان
فشنگی ترمز اصلی جک اس ۳
فشنگی ترمز اصلی جک اس ۳
159,745 تومان
نوار دور درب جلو  چپ اصلی جک اس ۳
نوار دور درب جلو چپ اصلی جک اس ۳
198,893 تومان
درب موتور اصلی موتور جک اس ۳
درب موتور اصلی موتور جک اس ۳
10,064,509 تومان
سوپاپ دود اصلی جک اس ۳
سوپاپ دود اصلی جک اس ۳
108,636 تومان
چراغ مه شکن جلو چپ اصلی جک اس ۳
چراغ مه شکن جلو چپ اصلی جک اس ۳
990,416 تومان
گلگیر جلو چپ اصلی جک اس ۳
گلگیر جلو چپ اصلی جک اس ۳
499,881 تومان
کوئل اصلی جک اس ۳
کوئل اصلی جک اس ۳
1,081,850 تومان
دسته موتور پشت موتور اصلی جک اس ۳
دسته موتور پشت موتور اصلی جک اس ۳
592,354 تومان
بوش میل موج گیر جلو اصلی جک اس ۳
بوش میل موج گیر جلو اصلی جک اس ۳
241,306 تومان
بوش موقعیت اویل پمپ اصلی جک اس ۳
بوش موقعیت اویل پمپ اصلی جک اس ۳
5,158 تومان
بوش اکسل عقب اصلی جک اس ۳
بوش اکسل عقب اصلی جک اس ۳
159,429 تومان
بوش شمع اصلی جک اس ۳
بوش شمع اصلی جک اس ۳
49,234 تومان
آرم عقب اصلی جک اس ۳
آرم عقب اصلی جک اس ۳
210,885 تومان
گردگیر پلوس سمت چرخ اصلی جک j5
گردگیر پلوس سمت چرخ اصلی جک j5
648,913 تومان
رام سپر عقب
رام سپر عقب
1,415,701 تومان
جعبه داشبورد اصلی جک اس ۵
جعبه داشبورد اصلی جک اس ۵
722,161 تومان
اهرم قفل درب موتور اصلی جک اس ۵
اهرم قفل درب موتور اصلی جک اس ۵
180,636 تومان
پایه اهرم قفل درب موتور اصلی جک اس ۵
پایه اهرم قفل درب موتور اصلی جک اس ۵
30,154 تومان
تیغه برف پاک‌کن عقب اصلی جک اس ۵
تیغه برف پاک‌کن عقب اصلی جک اس ۵
220,204 تومان
بلندگو درب جلو چپ اصلی جک اس ۵
بلندگو درب جلو چپ اصلی جک اس ۵
35,109 تومان
پایه کمپرسور اصلی جک اس ۵
پایه کمپرسور اصلی جک اس ۵
575,674 تومان
ترموستات اصلی جک اس ۵
ترموستات اصلی جک اس ۵
305,275 تومان
بلندگو جلو و عقب اصلی جک اس ۵
بلندگو جلو و عقب اصلی جک اس ۵
337,678 تومان
شیشه آیینه بغل راست جک اس ۳
شیشه آیینه بغل راست جک اس ۳
517,093 تومان
قاب استیل جلو پنجره اصلی جک اس ۵
قاب استیل جلو پنجره اصلی جک اس ۵
451,038 تومان
مخزن شیشه شوی با موتور اصلی جک اس ۳
مخزن شیشه شوی با موتور اصلی جک اس ۳
643,899 تومان
سنسور باران اصلی جک اس ۵
سنسور باران اصلی جک اس ۵
1,490,732 تومان
قطعات خودرو های لیفان نمایش بیشتر
تنظیم کننده فن بخاری اصلی لیفان ۶۲۰مدل ۱۸۰۰ و لیفان ایکس ۶۰
تنظیم کننده فن بخاری اصلی لیفان ۶۲۰مدل ۱۸۰۰ و لیفان ایکس ۶۰
932,312 تومان
چراغ مه شکن جلو لیفان ایکس ۶۰
چراغ مه شکن جلو لیفان ایکس ۶۰
270,000 تومان
درب موتور لیفان ایکس ۵۰ اصلی شرکتی
درب موتور لیفان ایکس ۵۰ اصلی شرکتی
3,430,350 تومان
قطعات موتوری خودرو های جک نمایش بیشتر
سوپاپ دود اصلی جک اس ۳
سوپاپ دود اصلی جک اس ۳
108,636 تومان
بوش موقعیت اویل پمپ اصلی جک اس ۳
بوش موقعیت اویل پمپ اصلی جک اس ۳
5,158 تومان
شفت خروجی اصلی جک اس ۵
شفت خروجی اصلی جک اس ۵
4,938,025 تومان
مجموعه اسبک و میل اسبک  کد فنی ۱۰۰۷۰۲۰GAZC1 اصلی جک اس ۵
مجموعه اسبک و میل اسبک کد فنی ۱۰۰۷۰۲۰GAZC1 اصلی جک اس ۵
388,487 تومان
اویل کولر (خنک‌کن روغن) اصلی جک اس ۵
اویل کولر (خنک‌کن روغن) اصلی جک اس ۵
1,920,750 تومان
پایه فیلتر روغن کد فنی ۱۰۱۰۲۰۰GC اصلی جک اس ۵
پایه فیلتر روغن کد فنی ۱۰۱۰۲۰۰GC اصلی جک اس ۵
847,316 تومان
واشر منیفولد دود کد فنی ۱۰۰۳۲۲۰GA اصلی جک اس ۵
واشر منیفولد دود کد فنی ۱۰۰۳۲۲۰GA اصلی جک اس ۵
183,490 تومان
پولک کد فنی ۱۰۰۲۱۱۳GA اصلی جک اس ۵
پولک کد فنی ۱۰۰۲۱۱۳GA اصلی جک اس ۵
21,787 تومان
روغن‌پاش کد فنی ۱۰۰۲۱۲۰GC اصلی جک اس ۵
روغن‌پاش کد فنی ۱۰۰۲۱۲۰GC اصلی جک اس ۵
223,884 تومان
لوله روغن برگشت کد فنی ۱۰۱۰۵۰۴GD050 اصلی جک اس ۵
لوله روغن برگشت کد فنی ۱۰۱۰۵۰۴GD050 اصلی جک اس ۵
856,671 تومان
لوله صافی روغن کد فنی ۱۰۱۰۴۱۰GB01 اصلی جک اس ۵
لوله صافی روغن کد فنی ۱۰۱۰۴۱۰GB01 اصلی جک اس ۵
233,827 تومان
کارتل روغن اصلی کد فنی ۱۰۰۹۱۰۰GD052ZC جک اس ۵
کارتل روغن اصلی کد فنی ۱۰۰۹۱۰۰GD052ZC جک اس ۵
1,925,497 تومان
بوش عقبی  شفت بالانس موتور  چپ کد فنی ۱۰۰۲۱۰۵GA اصلی اس ۵
بوش عقبی شفت بالانس موتور چپ کد فنی ۱۰۰۲۱۰۵GA اصلی اس ۵
72,715 تومان
سوپاپ یکطرفه بخار روغن کد فنی ۱۰۱۴۰۶۲GC اصلی جک اس ۵
سوپاپ یکطرفه بخار روغن کد فنی ۱۰۱۴۰۶۲GC اصلی جک اس ۵
276,250 تومان
پولک بلوکه سیلندر کد فنی ۱۰۰۲۱۱۷GD050 اصلی جک اس ۵
پولک بلوکه سیلندر کد فنی ۱۰۰۲۱۱۷GD050 اصلی جک اس ۵
76,248 تومان
مکانیزم اتوماتیک تسمه سفت‌کن کد فنی ۱۰۲۳۱۰۰GA اصلی جک اس ۵
مکانیزم اتوماتیک تسمه سفت‌کن کد فنی ۱۰۲۳۱۰۰GA اصلی جک اس ۵
1,092,076 تومان
گژن پین کد فنی ۱۰۰۴۰۱۲GC اصلی جک اس ۵
گژن پین کد فنی ۱۰۰۴۰۱۲GC اصلی جک اس ۵
115,078 تومان
تسمه سفت‌کن کد فنی ۱۰۱۵۰۸۰GD014 اصلی جک اس ۵
تسمه سفت‌کن کد فنی ۱۰۱۵۰۸۰GD014 اصلی جک اس ۵
932,649 تومان
کاسه نمد سوپاپ دود اصلی جک اس ۵
کاسه نمد سوپاپ دود اصلی جک اس ۵
40,513 تومان
بغل یاتاقان اصلی جک اس ۵
بغل یاتاقان اصلی جک اس ۵
53,137 تومان
مجموعه شاتون اصلی جک اس ۵
مجموعه شاتون اصلی جک اس ۵
581,340 تومان
پیستون اصلی جک اس ۵
پیستون اصلی جک اس ۵
480,891 تومان
هوزینگ کاسه نمد عقب میل لنگ اصلی جک اس ۵
هوزینگ کاسه نمد عقب میل لنگ اصلی جک اس ۵
237,019 تومان
خار سوپاپ اصلی جک اس ۵
خار سوپاپ اصلی جک اس ۵
10,313 تومان
راهنما سوپاپ هوا اصلی جک اس ۵
راهنما سوپاپ هوا اصلی جک اس ۵
40,124 تومان
بوش موقعیت سرسیلندر اصلی جک اس ۵
بوش موقعیت سرسیلندر اصلی جک اس ۵
27,835 تومان
بوش جعبه فرمان
بوش جعبه فرمان
24,368 تومان
اویل پمپ کامل اصلی اس ۵
اویل پمپ کامل اصلی اس ۵
1,959,799 تومان
سر سیلندر اصلی جک اس ۵
سر سیلندر اصلی جک اس ۵
7,117,301 تومان
سوپاپ  هوا اصلی جک اس ۵
سوپاپ هوا اصلی جک اس ۵
118,570 تومان
مشاهده همه
سیبک فرمان راست اصلی جک اس ۳
سیبک فرمان راست اصلی جک اس ۳
1,815,842 تومان
قطعات جک اس ۵ نمایش بیشتر
شاتون
شاتون
937,473 تومان
پارکابی اصلی جک اس ۵
پارکابی اصلی جک اس ۵
350,000 تومان
سپر جلو – ۲۸۰۳۱۰۱U1510-F
سپر جلو – ۲۸۰۳۱۰۱U1510-F
ناموجود
جعبه داشبورد اصلی جک اس ۵
جعبه داشبورد اصلی جک اس ۵
722,161 تومان
اهرم قفل درب موتور اصلی جک اس ۵
اهرم قفل درب موتور اصلی جک اس ۵
180,636 تومان
پایه اهرم قفل درب موتور اصلی جک اس ۵
پایه اهرم قفل درب موتور اصلی جک اس ۵
30,154 تومان
تیغه برف پاک‌کن عقب اصلی جک اس ۵
تیغه برف پاک‌کن عقب اصلی جک اس ۵
220,204 تومان
بلندگو درب جلو چپ اصلی جک اس ۵
بلندگو درب جلو چپ اصلی جک اس ۵
35,109 تومان
پایه کمپرسور اصلی جک اس ۵
پایه کمپرسور اصلی جک اس ۵
575,674 تومان
ترموستات اصلی جک اس ۵
ترموستات اصلی جک اس ۵
305,275 تومان
بلندگو جلو و عقب اصلی جک اس ۵
بلندگو جلو و عقب اصلی جک اس ۵
337,678 تومان
شیشه آیینه بغل راست جک اس ۳
شیشه آیینه بغل راست جک اس ۳
517,093 تومان
قاب استیل جلو پنجره اصلی جک اس ۵
قاب استیل جلو پنجره اصلی جک اس ۵
451,038 تومان
سنسور باران اصلی جک اس ۵
سنسور باران اصلی جک اس ۵
1,490,732 تومان
شبکه زیر سپر – کروم دار اصلی جک اس ۵
شبکه زیر سپر – کروم دار اصلی جک اس ۵
1,815,647 تومان
چفت قفل درب جلو اصلی جک اس ۵
چفت قفل درب جلو اصلی جک اس ۵
98,246 تومان
بوستر ترمز اصلی جک اس ۵
بوستر ترمز اصلی جک اس ۵
1,510,051 تومان
شفت خروجی اصلی جک اس ۵
شفت خروجی اصلی جک اس ۵
4,938,025 تومان
گلگیر جلو راست اصلی جک اس ۵
گلگیر جلو راست اصلی جک اس ۵
798,051 تومان
قفل کن سیستم فرمان اصلی جک اس ۵
قفل کن سیستم فرمان اصلی جک اس ۵
1,883,911 تومان
یونیت ایربگ اصلی جک اس ۵
یونیت ایربگ اصلی جک اس ۵
2,427,669 تومان
چراغ روی گلگیر عقب راست اصلی جک اس ۵
چراغ روی گلگیر عقب راست اصلی جک اس ۵
2,089,981 تومان
شیشه بالابر درب جلو – چپ اصلی جک اس ۵
شیشه بالابر درب جلو – چپ اصلی جک اس ۵
1,714,954 تومان
توپی پلوس سمت چرخ اصلی جک اس ۵
توپی پلوس سمت چرخ اصلی جک اس ۵
2,581,654 تومان
مجموعه کمک فنر جلو چپ اصلی جک اس ۵
مجموعه کمک فنر جلو چپ اصلی جک اس ۵
4,594,667 تومان
پمپ تقویت خلاء اصلی جک اس ۵
پمپ تقویت خلاء اصلی جک اس ۵
6,113,852 تومان
مجموعه کامل سگدست چرخ جلو چپ اصلی جک اس ۵
مجموعه کامل سگدست چرخ جلو چپ اصلی جک اس ۵
4,809,693 تومان
غربیلک فرمان اصلی جک اس ۵
غربیلک فرمان اصلی جک اس ۵
3,076,794 تومان
درب عقب چپ اصلی جک اس ۵
درب عقب چپ اصلی جک اس ۵
ناموجود
پلوس سمت راست اصلی جک اس ۵
پلوس سمت راست اصلی جک اس ۵
4,300,810 تومان